Sidste danskbyggede bus.

Sidste danskbyggede bus. Undersøgelse af Aabenraa Karrosseri.  Rapport Museet på Sønderborg Slot i samarbejde med Institut for Sønderjysk Lokalhistorie 2004, 315 s.

Industrikulturens bevaring

Industrikulturens bevaring . Erfaringer fra fire museers indsamling  ”Museet har løbende modtaget genstande fra borgere i kommunen, hvilket vi værdsætter. Museets indsamlingspolitik er stadig såkaldt passiv indsamling, hvor princippet er, at vi modtager stort set alt det, der gives til museet. Det vil på længere sigt give pladsproblemer på museet, men endnu er der (lidt) […]

Hvornår får vi et rigtigt museum for vejtransport?

Hvornår får vi et rigtigt museum for vejtransport?  Vi er godt forsynet med museer i Danmark. Flere hundrede findes der inden for stort set alle emner fra kvinder til arbejdere; fra militær til medicin; fra gasværker til toge. Der er dog et område, som ikke rigtig har sit museum, nemlig bilen og vejtransport. Hvilket egentlig […]

Skrotbaseret stålproduktion

Skrotbaseret stålproduktion Det Danske Stålvalseværk som Danmarks største genbrugsvirksomhed 1942-2002 Det er naturligt at genbruge stål. Det er baggrunden for mange af verdens stålværker, idet omkring 44 % af verdens stål i dag fremstilles på basis af skrot. I artiklen fortælles den danske historie. Årbog for Teknisk Museum 2002, 2004. S. 6-21.

Rul til toppen