Why economical driving of motor vehicles is always prohibited

Why economical driving of motor vehicles is always prohibited

The technology of roads and means of transport in interaction with the public investments in traffic from 1890-2006

Det har altid været muligt at bygge motorkøretøjer, der er større og hurtigere – og derfor mere økonomiske end myndighederne vil tillade. Det ser ud til at være et paradoks, men overvejelserne om vejenes forhold og broer er blevet vægtet tungere. Bæreevnen af ​​broer og veje har naturlige begrænsninger, og vejadministratorer ønsker at minimere sliddet: En stor lastbil river 70.000 gange mere end et lys en personbil. Infrastrukturen har således altid stået bag den teknologiske udvikling af motoren køretøjer.
Dette papir er baseret på større revisioner af lovgivningen og færdselsreglerne. Det vil på den ene side vise samspil mellem motorkøretøjernes muligheder og efterspørgslen efter vejtransport og på den anden side infrastrukturens forhold og de generelle investeringer i transport.
Eksemplerne er fra Danmark. Danmark er et europæisk industriland og på mange måder repræsentativt for denne type, men på trods af dette har den ikke været domineret af tung transport til og fra storindustri; desuden har landet haft fordele gennem nem adgang til gode havne.

12 s. International Conference on the History of Transport, Traffic & Mobility, Paris 28. september – 1. oktober 2006.

Scroll to Top