Which knowledge had to be lost?

Which knowledge had to be lost?

New preservation strategies for the cultural heritage in post-industrial societies

Artiklen blev skrevet på et tidspunkt, hvor det var realistisk at bygge store digitale arkiver, som kunne levere information lynhurtigt over store afstande.

Disse nye fantastiske muligheder skulle udnyttes, og artiklen var et bud på, hvorledes fremtiden skulle planlægges: lovgivningen skulle justeres, tekniske problemer med forældelse af formater skulle løses, meta-data skulle sikres, og digitale arkiver for de nye medier skulle etableres.

Preserving the Present for the Future, Biblioteksstyrelsen 2001, s. 55-70. 

Scroll to Top