What about industrial buildings?

The status of their conservation, rebuilding or demolition

Industrielle bygninger er under en højere trussel for nedrivning end andre typer bygninger af fire hovedårsager:

(1) Deres funktion ændres. Ældre beboelsesejendomme bevarer deres oprindelige funktion og bevarer deres arkitektoniske værdier på trods af renovering af deres interiør og nogle mindre tilbygninger. Originale industribygninger har derimod særlige behov for deres produktion, og når produktionsmetoderne ændrer sig, mister mange bygninger deres funktion og rives ned, mens der til gengæld opføres nye bygninger.

(2) Forandring sker hurtigt. Levetiden for produktionsbygninger er kortere end for andre typer bygninger på grund af industriens dynamik.

(3) Skjult for offentligheden. De fleste moderne industribygninger siden 1950’erne er placeret i dedikerede områder langt væk fra bycentre og offentlighedens opmærksomhed. Deres kvaliteter er ikke åbenlyse for offentligheden.

(4) Abstrakt produktion. Mens gammel håndværksbaseret industri var klart forståelig ved første øjekast, er moderne industriproduktion mekaniseret, og en baggrund og omfattende viden om industri er en nærmest abstrakt aktivitet, der ikke egner sig til industrimuseer eller lignende historieformidlere.

Strategien for deres bevarelse skal revideres i overensstemmelse med disse overvejelser. Sammenlignet med andre typer bygninger bør industriområder evalueres, når de er meget unge – formentlig under 50 år. Et system svarende til den danske SAVE-evaluering kunne være frugtbart. Evalueringen bør føre til en tidlig bevaringsindsats. Dette kunne være en “listing-lite”-politik baseret på lokal bevidsthed, hvor lokale myndigheder medtager anbefalingen om bevaring i lokalplaner. Lokal opmærksomhed bør understøttes af landsdækkende kampagner og organisationer.

Inheritable Resilience. The 16th International Docomomo Conference 2021, Tokyo, Bind 2, s. 36-40.

Scroll to Top