Videnssamfundets kultur

Videnssamfundets kultur

Signalement af oplæring, specialisering og organisation

Samfund til alle tider har bygget på viden. Hvorfor tillader vi os alligevel at fremhæve vores eget samfund som et videnssamfund? Skyldes det en fornemmelse af, at viden ikke mere er noget statisk og absolut, men noget foranderligt og relativt, som til stadighed skal fornys og have fokus? Hvori adskiller dagens oplæring, uddannelse og socialisering sig fra tidligere tiders?
Dette paper vil forsøge at indkredse nogle af de karakteristiske træk ved videnssamfundets kultur. Den teoretiske baggrund i nyere videns- og læringsteori vil blive opridset, og ud fra disse teorier vil spørgsmålene blive perspektiveret ud fra konkrete forhold på to arbejdspladser.

15 s. Sociologkongressen 2003, Ålborg Universitet.

Scroll to Top