Vejes bæreevne, hestevogne og bilismens syv gennembrud

Vejes bæreevne, hestevogne og bilismens syv gennembrud

Vejenes tilstand har haft stor betydning for køretøjernes vilkår. Hestevognenes vægt og hastighed var begrænset af trækkraften fra et par heste, men da bilernes motorer fik mange hestekræfter, måtte de tøjles gennem restriktioner for vægt.
Artiklen beskriver den gensidige vekselvirkning mellem udviklingen i køretøjer og vejbelægning, hvor især fremkomsten af ballondækket (1923), markerede en ny epoke.

Vejhistorie, nr. 18, 2010, s. 3-14. 

Scroll to Top