Transportens dynamik

Teknologi og økonomi ved godstransport på vej og jernbane, 1900-2000

Transport er et ekstremt kompliceret emne. Det involverer bevægelse i tid og rum, og når den er afsluttet, er den usynligt, men har skabt værdi. Den er en service, der skal initieres, implementeres og afsluttes på meget kort tid. Derudover er den et produkt, der i ekstrem grad styres af stærke svingninger i efterspørgslen, for eksempel efter økonomiske konjunkturer, årstider eller endda af tidspunkt på dagen.
Transportøkonomi repræsenterer derfor meget mere end en pris for en given vægt. For at fremhæve de mange komplekse problemer, der er relateret til dette emne, vil dette papir beskrive mange af de faktorer, der påvirker transport. Som eksempel undersøges godstransport ad landevej og med jernbane.

30 s. Paper for 1st Annual Conference of the Scandinavian Society for Economic and Social History. Uppsala, Sweden 10-12 October 2019. Session: Transportsystemens utveckling – ett institutionellt perspektiv.

Scroll to Top