Transport, mobility and changing working conditions

Transport, mobility and changing working conditions

Forces behind industry’s localization, architecture and production design, 1950-1970

Denne artikel handler om arbejdsforhold og industriel placering. Selvom dets eksempler er taget fra dansk kontekst, kan lignende tendenser let findes i udenlandske sammenhænge. I Danmark, og måske også i andre lande, har lokale forhold betydet, at udviklingen af arbejdsforholdene i forhold til industriel placering er sket lidt tidligere eller lidt senere; nogle områder har haft unikke processer forårsaget af lokalhistoriske forhold, men i det store billede er det alle eksempler på samme udvikling.
Ændrede muligheder for industrilokalisering dannede et væsentligt grundlag for reviderede rammer for industrielt byggeri og dermed for arbejdsforhold.

16 s. 2013. 11th International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M), Kouvola, Finland/St. Petersburg, Russia 25.-28. september 2013.

Scroll to Top