The wire nails revolution

The history 1898-2000

Bessemer-processen til fremstilling af billigt stål af høj kvalitet ændrede stålbranchen i løbet af få år. Forvandlingen var imponerende. Statistikken for amerikansk produktion af stål fortæller om udviklingen. I 1876 blev der produceret omkring 541.000 tons og i 1915 var stigningen over de 30 år 37 gange til omkring 20.000.000 tons.
Byggebranchen fik gavn af introduktionen af ​​nye maskiner og værktøjer. Produktionen af ​​søm af tråd steg radikalt i løbet af få år med et dramatisk fald i priserne; det betød en kraftig forandring af byggebranchen; nærmest en lille revolution.
I Danmark steg brugen af ​​søm per person drastisk fra omkring 1,38 kg om året i 1880 til 3,63 kg om året i 1911 – hvilket var en stigning på næsten tre gange. Dette ændrede byggebranchen, hvor arbejde hidtil udført af tømrere, blev erstattet af ofte ufaglærte arbejdere gennem anvendelse af søm. Byggedetaljer blev udskiftet med nye.
I lang tid var søm et internationalt massemarkedsprodukt og produktet var næsten det samme fra land til land med nogle mindre kulturelle forskelle. Historien er baseret på situationen i Danmark og fabrikken Traadværket etableret i 1899 af Nordiske Kabel og Traadfabriker (NKT). Udover søm producerede den andre produkter fremstillet af tråd – fjedre, pigtråd, telefontråd og senere skruer.

Iron, Steel and Buildings: the Proceedings of the Seventh Conference of the Construction History Society, Queens’ College, Cambridge, April 2020, edited by James W.P. Campbell et al, p. 143-156. Construction History Society 2020

Scroll to Top