The long road to self-managing work teams

The long road to self-managing work teams

Technological, micro-, and macro-organizational preconditions

Selvledende arbejdsteam giver mange fordele i det moderne arbejdsliv, og mange arbejdspladser ønsker at introducere denne nye ledelsesmetode. Velfungerende arbejdsgrupper kan dog ikke implementeres uden opfyldelse af visse betingelser. Dette paper undersøger nogle af de mange betingelser bag den vellykkede introduktion af selvadministrerende arbejdsteams. Et casestudie af en produktionsfacilitet i en multinational koncern afslører udviklingen af sådanne teams gennem en periode på 50 år. Gennem skiftende ledelsesteorier, herunder et formuleret ønske om denne ledelsesmetode, er der først opstået en succesfuld implementering i det sidste årti, og dens succes er kun delvist.

11th International Workshop on Teamworking. Copenhagen 10-11 September 2007, s. 37-53 i Proceedings IWOT11, 2007.

Scroll to Top