The history of bridge collapses

Limitations on technical constructions

Historie handler ofte om succeshistorier. Dette papir er det modsatte – det vil analysere kollapsede broer, hvor et vigtigt led i transportnettet pludselig forsvinder. Der er et bredt udvalg af årsager til kollapsene: nogle har fabrikationsfejl og designfejl eller dårlig konstruktion kombineret med dårlig vedligeholdelse, mens andre kollapser efter oversvømmelser, brande, jordskælv eller påvirkninger fra både, jernbaner eller andre transportmidler.
Denne artikel beskriver også den tekniske udvikling af broer og viser de faktiske begrænsninger af specifikke byggemetoder og materialer. At bygge større broer betyder ofte længere spænd – det er en udfordring, der strækker ingeniørarbejdet til dets grænser. Faget må gøre en konstant indsats for at udvikle bedre byggeri på et område, der ikke er en eksakt videnskab.

10 s. Paper for the International Conference of Transport, Traffic and Mobility (T2M), Paris, 16th-9th October, 2019: Mobilities and Materialities: Building Bridges Between Past and Future. 

Scroll to Top