The hidden system

How district heating came to town

Fjernvarme er udbredt i mange lande, hvor ofte mere end halvdelen af boligerne er opvarmet med denne varmekilde. De første anlæg dukkede op i 1800’tallet, og flere anlæg etableredes i begyndelsen af 1900’årenes begyndelse. Det var dog først i 1950’erne at metoden for alvor fik vind i sejlene.

Artiklen fortæller om innovationsprocessen. Omtalen gælder ikke så meget installationerne i bygninger, da de på mange måder lignede de traditionelle centralvarmeanlæg. Derimod fortælles med danske eksempler, hvorledes de har foregået.

Studies in the History of Services and Construction. The Proceedings of the Fifth Conference of the Construction History Society, Queens’ College, Cambridge, 6-8 April 2018, edited by James W.P. Campbell et al, p. 3-16. Construction History Society 2018

Scroll to Top