The Dead on the Road

The Dead on the Road

Animitas in Chile – Remembering the dead, from folklore to political action

Opsætning af det private mindesmærke over en afdød, en animita, er en meget almindelig tradition over hele Chile. Det er også en gammel tradition, og disse visuelle historier om trafikdræbte ses på alle veje. På de farligste steder på visse veje kan animitas ses ved siden af hinanden, skulder ved skulder. Der er mange tusinde af dem over hele Chile.
Animatas er ikke officielle på nogen måde. Myndighederne med ansvar for veje og motorveje har ingen regler vedrørende animitas, men de tillader folk at sætte dem op.

Newsletter. International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility Volume XII, No 3, November 2015, s. 6-12. 

Scroll to Top