Teamorganisering – en introduktion

Teamorganisering – en introduktion

I stadig flere organisationer og forskellige brancher anvendes teams i øget omfang som metode til at organisere arbejdet. Det gælder både internationalt og i Danmark.
Ved teamorganisering forstår vi her, at de ansatte gennem deltagelse i grupper inddrages i beslutningsprocesser vedrørende deres arbejde, og at der mellem teammedlemmerne er et samarbejde og en gensidig afhængighed af hinanden i varetagelsen af gruppens opgaver.

Thomas Rasmussen, Hans Jeppe Jeppesen, Jørgen Burchardt og Peter Olsén, Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 1, 2005, s. 5-8

Scroll to Top