Tanker om historiens nytte

Artiklerne i bogen Transport Policy: Learning Lessons from History handler om vidt forskellige aspekter af transport – fra simpel transport til fods over mobilitet i landområder, og til forbrugerbevægelse over for offentlig transport, højhastighedstoge, spirituskørsel, flytransportens bidrag til klimaændringen og trafikoverflytning (modal shift).
De er sat ind i en historisk ramme med spørgsmålet: kan vi gennem disse historier lære noget om trafikplanlægning og transportpolitik?

Vejhistorie, nr. 31, 2018, s. 22-23. 

Scroll to Top