Sommer hele året

Sommer hele året

Signalement af den danske fjernvarme

Fjernvarme er i dag den mest betydende opvarmningsform i Danmark. Mere end halvdelen af landets
boliger får varmen leveret ’ind ad døren’, så der er tale om en meget vigtig del af samfundet. Artiklen giver et lille indblik i fjernvarmens verden, som i bogstaveligste forstand ofte er skjult. Under jorden ligger der næsten 50.000 km fjernvarmerør, som binder det store tekniske system sammen. Over jorden holdes systemet i gang af en lang række aktører i form af selskaber, leverandører, rådgivere og politikere.
Artiklen bygger på en undersøgelse, som Teknisk Museum gennemførte i 1997 for at få en første oversigt over fjernvarmebranchen. En lang række fjernvarmeværker blev besøgt landet over, så alle størrelser, brændselstyper og aldre var repræsenteret i undersøgelsen.
Samtidig blev flere virksomheder i følgeindustrierne besøgt, så hele forløbet fra ingeniørernes planlægning, entreprenørernes byggeri, fremstilling af rør, målere, pumper osv. kunne følges.
Der blev indsamlet skriftligt materiale, taget fotografier og video, og enkelte nøglepersoner blev interviewet.
På to værker, Ringe Fjernvarmeværk og Vestforbrænding, blev der udført en mere indgående dokumentation af de tekniske anlæg ved både værket og ledningsnettet.

Årbog for Danmarks Tekniske Museum 2003-2004 (2005), s. 6-19.

Scroll to Top