Signalement af den danske fjernvarmeindustri

Signalement af den danske fjernvarmeindustri

En aktuel beskrivelse af værker og følgeindustri

For Danmarks Tekniske Museum udførte jeg en brancheundersøgelse, hvor jeg i en længere periode rejste Danmark rundt for at besøge fjernvarmeværker. Ved hvert besøgt værk indsamledes viden om værkets historie, det fotograferedes og der blev taget interviews med centrale aktører.

Herved fik jeg et grundlæggende indblik i værkernes liv og historie.

Dette er den afsluttende rapport fra indsamlingsarbejdet.

Danmark Teknisk Museum 1998. 183 s. Rapport.

Scroll to Top