Signalement af den danske fjernvarme

Signalement af den danske fjernvarme


For Danmarks Tekniske Museum udførte jeg en brancheundersøgelse, hvor jeg i en længere periode rejste Danmark rundt for at besøge fjernvarmeværker. Ved hvert besøgt værk indsamledes viden om værkets historie, det fotograferedes og der blev taget interviews med centrale aktører.

Dette er en afrapportering til kolleger i museumsverdenen.

Nyere Tid, nr. 17, 1999, s. 6-7.

Scroll to Top