Scrap for steelmaking 1950-2000

Scrap for steelmaking 1950-2000

Impacts from changing technologies in the steelworks and iron industry 

En meget stor andel af stålproduktionen på verdensplan er nu lavet af skrot. Det er verdens mest anvendte genbrugsmateriale med 366 m tons i 2000 – mere end alle andre materialer.
Flere teknologier kan bruges til at fremstille stål af skrot, men hver har deres stærke og svage sider. Der er en generel konkurrence blandt teknologierne, hvor virksomheder har måttet vælge en eller anden af de dyre måder at bygge stålværker på. Deres evne til at håndtere skrot er på mange måder vigtig i denne konkurrence.
Denne undersøgelse vil se, hvordan skiftende teknologier har indflydelse på cirkulationen af skrot. Der er både nye teknologier i selve stålindustrien og i jernindustrien, som anvender stål.

Mange af de ting, der er nævnt i artiklen, gælder hele verden. Nogle af eksemplerne er fra Det Danske Stålvalseværk og fra den danske måde at håndtere skrot på, men denne historie vil på mange måder være den samme for de fleste andre lande.

Norberg – Nora 700 Years of Iron Production. Papers fra International Conference in Norberg and Nora, August 18 – 22, 2003, s. 189-194, Stockholm 2007.

Scroll to Top