Recycling Scrap for Steelmaking: The case of the Danish Steel Rolling Mill

Stålskrot er et af de mest genbrugsmaterialer. Det bruger cirka 35 procent mindre energi og reducerer udledningen af drivhusgasser med op til 87 procent.
Anvendelsen af skrot er dog ikke uproblematisk, og ophobning af kvalitetsforringende stoffer er blevet en stigende trussel mod dets anvendelse og levedygtighed som “råmateriale” til stål.
Som stålværk i et land uden jernmalm giver Dansk Stålvalseværk og dets historie mellem 1943 og 2002 et godt casestudie til at se på disse facetter af skrotets natur.
Den vellykkede genanvendelse af skrot på stålværket krævede en velorganiseret indsamling, mens kvalitetskontrol på værket sikrede, at industrier som de danske værfter kunne forblive konkurrencedygtige.

Unternehmen Rohstoff. Natürliche Ressourcen in der Geschichte/Raw Materials. Natural Resources in History. Ferrum, 92, s. 82-91.

Scroll to Top