Ostens danske kulturhistorie

Artiklen viser, hvorledes danskernes mulighed for at spise ost har skiftet over tid. Det har taget mange år at nå til det store udbud af oste, selvom vi på
vore breddegrader har kendt til ost i mange tusinde år.
Ost er imidlertid på en måde historieløs. I lighed med andre fødevarer findes der ingen fysiske efterladenskaber, og de skriftlige kilder er sparsomme. De få eksisterende brikker må bruges sammen med viden om ændringer i landbruget, i handelsmønstre, økonomiske konjunkturer og konkurrence med andre fødevarer. Artiklen viser således vigtige sider af ostens kulturhistorie.

Gefion 4, 2019, s. 40-84.

Scroll to Top