Order out of chaos

Order out of chaos

Self-management and public control of the paratransit sector: case Ghana 

Den ghanesiske ‘tro-tro’, der tegner sig for 70% eller mere af den offentlige transport af mennesker i Ghana, er sandsynligvis et af de mest effektive paratransitsystemer i verden. Gennem sin lange historie har det udviklet et effektivt og billigt system baseret på selvledelse. Hovedelementerne er såkaldte lastbilstationer som terminaler for busserne, der administreres af fagforeninger i forretninger omkring hver rute. En fast pris og “fyld og kør”-princippet reducerer konkurrencen blandt tro-tros. Taksterne fastsættes af fagforeningerne efter samråd med regeringen.
Systemet er i en løbende tilstand af forandring. Statspolitikken er som et pendul, der svinger fra side til side – fra statens styring til liberal frihed og tilbage igen. I dag bevæger pendulet sig mod mere statslig kontrol og styring ud fra et ønske om at finde løsninger på de kraftigt stigende problemer med trafikpropper, forurening og ulykker. En løsning baseret på store busser drevet af en statsejet virksomhed ser dog ikke ud til at passe godt til et fattigt land med svage institutioner, udbredt korruption og nepotisme.
Mens der findes en imponerende litteratur om ‘top-down’-planlægning af store transportsystemer og efterfølgende institutionelle anbefalinger fra for eksempel Verdensbanken, opfordrer dette papir til yderligere forskning i decentraliserede løsninger baseret på lokalt iværksætteri.

23 s. 2015. 13th International Conference on the History of Transport, Traffic and Mobility (T2M), and the Cosmobilities Network. Santa Maria C.V. (Caserta), Italy – September 14-17, 2015. 

Scroll to Top