Nye tider – nye udfordringer

Nye tider – nye udfordringer

Museer/arkiver og teknologihistorien

Der var nye udfordringer, når museer ikke kun skulle beskæftige sig med den gamle bonde- og købstadskultur men også skulle beskæftige sig med store virksomheder med komplicerede og ofte store anlæg i en international verden.

Paper til konference om Dansk Teknologihistorie 1994. 14 s.

Scroll to Top