Nordeuropas sidste tovværksfabrik med naturfibre

Nordeuropas sidste tovværksfabrik med naturfibre

En af Langelands største virksomheder var i fare for at blive nedlagt. Endnu stod maskiner og udstyr som ved fabrikkens genopbygning i 1936 efter en brand med en central dieselmotor til at drive alle de mange karte- og spindemaskiner.

Fabrikken kørte lejlighedsvis produktion af bindegarn, hvilket blev dokumenteret gennem et feltarbejde med deltageropservation, video, fotografier og interviews. Samtidig indsamledes genstande til museet.

Artiklen er en afrapportering til kolleger på danske museer.

Nyere Tid, nr. 14, 1997, s. 9-10.

Scroll to Top