New Conditions for the Work of Preservation of the Cultural Heritage

New Conditions for the Work of Preservation of the Cultural Heritage

Vi kan være tilfredse med væksten i forståelse og støtte til at bevare industribygninger fra før 1950, men nu må vi rette opmærksomheden mod den helt anderledes holdning til den industrielle arv i det enogtyvende århundrede. Vi skal nemlig til at bevare historie næsten synkront med nutiden.
Hvis ikke, vil der ikke være nogen historiske beviser for denne periode.

TICCIH Bulletin, nr. 37, 2007, s. 3-4.

Scroll to Top