Modern mining technology 100 years ago

Modern mining technology 100 years ago

A Look at a Pioneer mining Operation in Southern Greenland

Elektrificeringen af industrisamfundene omkring 1900 krævede store mængder kobber og grafit. Det kunne skaffes fra Grønland, hvor ingeniør Marius Ib Nyeboe genoplivede en nedlagt kobbermine i 1907 i Grønlandsk Minedrifts Aktieselskab. Et søsterselskab, Grønlandsk Grafit Compagni, etableredes i 1916.

Artiklen fortæller hvorledes ny teknologi til minedrift gjorde gammelkendte forekomster nyttige. Pumper og pneumatiske bor gjorde det muligt at nå tidligere uopnåelige forekomster.

Artiklen kan læses her: https://explorenorth.com/library/weekly/aa112400a.htm

Karsten Secher og Jørgen Burchardt, This is Greenland 2000, s. 156-161. + Greenland Review, Arctic/Northern Culture

Scroll to Top