Miljøforureneren Cheminovas første år

Foredrag

De nye syntetiske pesticider kom til Danmark i 1940’erne, hvor landmænd og gartnere fik forunderlige midler i hænderne: ukrudt og skadedyr kunne nu sprøjtes væk. Historier om de nye kemiske super-agenter rygtedes hurtigt. Alle landmænd og gartnere hørte om de ventende fremskridt.

I dag har vi så store forureninger, at det vil tage generationer før de giftige stoffer er nedbrudt eller fjernet. Hvordan det kunne ske, vil vi forstå, når vi hører historien fra Cheminovas første år.

Fabrikken startede i Gladsaxe i 1938, men da krigen kom, producerede den erstatningsvarer. De kemiske produkter var farlige, og adskillige gange sprang fabrikken i luften. Produkter fandt vej til den tyske besættelsesmagt, og modstandsbevægelsen forsøgte to gange at sprænge fabrikken i luften.

Omgivelserne blev forurenet, og kommunen forbød fabrikken at producere. I stedet flyttede den til Måløv, hvor den startede en produktion af DDT og andre af de nye syntetiske plantegifte. Staten gik aktivt ind for at teste og markedsføre de nye gifte. Den offentlige kontrol var ringe, og frem til 1980 blev det stoffernes storhedstid, hvor dansk landbrug for alvor kunne vise marker uden ukrudt og levere æbler uden skurv.

Det offentlige stod svagt over for landbrugets økonomiske interesser. Små sognekommuner stod over for store forurenende virksomheder med landets bedste jurister. Den spinkle centraladministration havde få midler til at imødegå de ulykker, vi kender til i dag. Først da fiskerne ved Roskilde Fjord truedes af forurening, stoppede myndighederne Cheminovas fabrik i Måløv.

Foredrag med PowerPoint billeder 1-2 timer.

Rul til toppen