Membership

Ballerup Historiske Forening

Bushistorisk Selskab

Business History Conference

International Committee for Documentation (CIDOC)

Construction History Society

Danish Society for Economic and Social History

Dansk Forfatterforening

Dansk Magisterforening

Datahistorisk Selskab

Den faglitterære gruppe, DFF

Digital Humanities in the Nordic & Baltic Countries (DHNB)

DOCOMOMO

Dragt- og Tekstilnetværket

European Architectural History Network

European Business History Association

European Historical Economics Society

European Society for Environmental History (ESEH)

European Society for Periodical Research (ESPRit)

Foreningen Arbejdermuseets Venner

Forfattere & Illustratorer af læremidler, DFF

Historisk Samfund Fyn

International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility – T2M

International Committee for Museums and Collections of Science and Technology (CIMUSET)

International Committee for Museums and Collections of Costume (COSTUME)

International Committee for the History of Technology (ICOHTEC)

International Council of Museums (ICOM)

International Committé for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH)

International Webmaster Association

Kontaktudvalget for Dansk Maritim Historie og Samfundsforskning

Landsforeningen til bevaring af Foto og Film

Måltidspuljen

Nyere Tids Netværk, ODM

ODM’s Samlingsnetværk

Ringe Lokalhistoriske Forening

Ringe Museumsforening

Scandinavian Society of Economic and Social History

Selskabet til bevaring af Industrimiljøer

Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie

Society for the History of Technology (SHOT)

Society of Automotive Historians

Teknologihistorisk Selskab

Tensions of Europe, network

The Economic & Business History Society

Vejhistorisk Selskab

Word Press netværk

Scroll to Top