Lige ud ad landevejen

Lige ud ad landevejen

Med hestevogn og bil på amternes veje 1868-2006

Oversigt over periodens vejudvikling med facts og baggrundviden, men fortæller også de mange spændende historier om livet på og ved de amtslige veje set gennem de rejsendes og vejbyggernes øjne.

Med vejloven af 21. juni 1867 blev amterne for første gang en vigtig aktør på vejområdet. Siden har amterne spillet en væsentlig rolle i det danske vejvæsen, men denne rolle forsvandt med amternes nedlæggelse 2007.

Bogen fortæller historien om udviklingen på de amtslige veje gennem de sidste knap 150 år.  Periodens start var præget af jernbanernes dominerende rolle til fjerntransport, men snart øgedes også trafikken på landevejene, og de amtslige vejvæsener fik store udfordringer med at udbygge, udvikle og forbedre vejene, så de kunne leve op til nye transportbehov og nye, tungere og hurtigere køretøjer. Ikke mindst bilismens fremmarch stillede krav til vejvæsenernes organisation og teknologi.

Bogen giver en god oversigt over periodens vejudvikling med facts og baggrundsviden, men fortæller også de mange spændende historier om liver på og ved de amtslige veje gennem de sidste knap 150 år, set gennem de rejsendes og vejbyggernes øjne.  Bogen er rigt illustreret og henvender sig dermed både til vejsektorens folk og til folk med kultur- og teknikhistorisk interesse.

Jørgen Burchardt og Mette Schönberg Syddansk Universitetsforlag 2006. 383 s. Kan læses på e-Reolen digital udgave

Scroll to Top