Kompetencer

Rådgivning. Analyse og planlægning. Kampagne- og projektledelse samt udførelse af videnskabelige undersøgelser.

Jeg kan tilbyde ekspertice inden for en bred vifte af områder. Således kan jeg yde individuel rådgivning, indgå i projektteam eller arbejde selvstændigt med ansvar for både små og store arbejdsopgaver.

Mit kompetencefelt dækker bl.a. følgende:

Organisationsanalyse – personalespørgsmål, ledelsesforhold, bestyrelses- og foreningsarbejde
Projektledelse, kampagnestyring
Implementering af informationssystemer
Langtidsplanlægning – økonomisk, administrativt
Behovsanalyse
Finansiering og driftsplanlægning
Markedsføring, positionering
Formidling herunder interaktive udstillingssystemer
Videnskabelige undersøgelser
Undervisning, instruktion
Redaktionsarbejde, grafisk produktion

Af tidligere opgaver kan nævnes:

Totalrådgivning for kulturinstitutioner:
Danmarks Vejmuseum, Arbejdermuseet, Museumscenter Dokken, Lille Vildmose Centeret, Sejlflod Kommune

Udstillingsplanlægning:
Vejle Kulturhistoriske Museum, Faaborg kulturhistoriske Museer, Langelands Museum, Danmarks Vejmuseum, Lille Vildmose Centeret, NKT Holding, NKT Trådværket og Middelfart Museum.

Analyse/implementering af informationsteknologi:
Skibshistorisk Laboratorium, Nationalmuseet, Referencegruppen for nyere tid, Statens Museumsnævn, Faaborg kulturhistoriske Museer, Nordinfo, Nordisk Ministerråd, Unibanks Museum, CSA, de danske museers Håndværks- og Industripulje, Groupcare, Nyt om arbejdsliv, Teknik & Kultur, Videnssamfundet, Workinglife.info, tidsskriftet Søndag Aften (elektronisk internetudgivelse), Dansk Forfatterforening, Faglitterære Forfattere, Ringe Cykelklub, Team Ringe og International Association for the History of Transport, Traffic and Mobility – T2M.

Kampagneledelse:
Musik & Lys, De nye tider, Fynboer i 100 år, Arbejdsmandens historie, Arbejdererindringer

Redaktionsarbejde:
Tidsskrifter: Nord Nytt, Nordisk tidsskrift for etnologi og folkloristik, Nordisk Bibliografi for folkelivsforskere, Bok Nytt, Nyt om Arbejdermuseet, Rødder, Stavn, SOC, Maritim Årsbibliografi, Nyt om arbejdsliv, Teknik & Kultur, Tidsskrift for Arbejdsliv, Forfatteren og Vejhistorie.

Videnskabelige undersøgelser:
Speciale inden for teknologiudvikling, industrihistorie, transport samt nyere tids social- og kulturhistorie generelt.

Virksomhedshistorie:
Fåborg Løve Apotek, Tulip, Faaborg, Vilh. Langes Tobaksfabrik, NKT Holding, L.P. Weidemanns Bindegarns- og Tovværksfabrik, Brørup Mejeri, Grenå Mejeri, Det danske Stålvalseværk, Aabenraa Karrosseri, NKT Trådværket og Cheminova.

Scroll to Top