Kan vi stole på den danske transportstatistik?

Kan vi stole på den danske transportstatistik? 

Artiklen viser 63 eksempler på mangler og fejl i statistikken. Fejl på 20 % er ikke ualmindelige, men fejlene er undertiden på mere end 70 %. Store dele af transporten er ikke medtaget – til eksempel industribaner og transport gennem rør før 1984. Samtidig påvises mange fejl i den beregnede statistik helt fra landets tidlige motortrafik til nutidens kørsel med udenlandske lastbiler- som andre lande ikke indberetter.
Men artiklen fortæller også, at det er statistikkens natur aldrig at kunne give et fuldkomment billede. Der vil altid være fejl og usikkerhed.

Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University, (Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet) 2015. 19 s.

Scroll to Top