International markedsdannelse under kartellernes dominans

International markedsdannelse under kartellernes dominans

Eksempel fra jernindustrien. NKT Trådværket 1898-2000

Markedsdannelse inden for jernprodukter har i Nord- og Centraleuropa i lange perioder i 1800- og 1900-tallet været styret af tyskdominerede karteller. Gennem aftaler er den internationale konkurrence søgt reduceret til fordel for skabelse af stærke hjemmemarkeder. I løbet af 1930’erne blev denne karteldannelse verdensomspændende godt hjulpet af produkternes internationale standardisering.
Markedsdannelsen favoriserede således ‘all round’ virksomheder. Først da kartelsystemet forsvandt efter 2. Verdenskrig var vejen åben for en international arbejdsdeling med specialiserede fabrikker.
Udgangspunktet for papiret er forholdene for den danske koncern, NKT, Nordiske Kabel og Traadfabriker og specielt dens fabrik Trådværket i Middelfart, Danmark.

Paper ved 24nd Nordiske Historikermøde august 2001. Århus Universitet 47 s.

Scroll to Top