Ingeniør ved byggeriet af de første motorveje over Sjælland

Harald K. Hansens erindringer

Redigeret af Jørgen Burchardt. Harald K. Hansen skrev sine livserindringer i 2015, hvor første del desuden indeholder en familiehistorie herunder faders arbejde som gartner på skiftende herregårde. De vejhistoriske dele er sammenskrevet og bringes sammen med udvalgte billeder fra hans billedsamling.

Vejhistorie nr. 36, 2020, s. 17-28.

Scroll to Top