Industrikulturens bevaring

Industrikulturens bevaring

. Erfaringer fra fire museers indsamling 

”Museet har løbende modtaget genstande fra borgere i kommunen, hvilket vi værdsætter. Museets indsamlingspolitik er stadig såkaldt passiv indsamling, hvor princippet er, at vi modtager stort set alt det, der gives til museet. Det vil på længere sigt give pladsproblemer på museet, men endnu er der (lidt) plads til modtagelse af genstande…”

Uddrag af et lokalmuseums årsberetning for 2003.

De fleste kulturhistoriske museer har opdaget, at passiv indsamling ikke må være den eneste indsamlingsform. Ovenstående beretning – i øvrigt fra et ikke statsanerkendt museum – antyder problemstillingen: magasinerne er ved at være fulde af det, de historisk interesserede givere har ment fortjente at komme på museum. Stillet over for industrisamfundets mangfoldighed af ting, må der vælges.

Danske Museer, nr. 5 2004, s. 22-26.

Scroll to Top