Hvilken viden skal mistes?

Hvilken viden skal mistes

Nye bevaringsstrategier for det post-industrielle samfunds kulturarv

Paperet blev skrevet på et tidspunkt, hvor det var blevet realistisk at bygge store digitale arkiver, som kunne levere information lynhurtigt over store afstande.

Disse nye fantastiske muligheder skulle udnyttes, og artiklen var et bud på, hvorledes fremtiden skulle planlægges: lovgivningen skulle justeres, tekniske problemer med forældelse af formater skulle løses, meta-data skulle sikres, og digitale arkiver for de nye medier skulle etableres.

Paper ved Preserving the Present for the Future. Strategies for the Internet. The Royal Library Copenhagen June 18.-19. 2001 32 s.

Scroll to Top