Hvidbog om dansk forskningsformidling

Hvidbog om dansk forskningsformidling

Viden giver velstand

Den nye informationsteknologi giver store muligheder for at sprede videnskabelige resultater. Hvidbogen giver sit bud på, hvorledes det er muligt at øge danske forskeres synlighed. Den bygger på en skarp analyse af den aktuelle formidling.

Vi lever i en foranderlig tid, hvor viden er nødvendig for et velfungerende samfund. Behovet findes alle steder i samfundet, hvor både den private og offentlige sektor skal have den nyeste viden for at være effektiv og konkurrencedygtig, og hvor den enkelte og familien desuden har nytte af viden om emner som sundhed, kultur, børneopdragelse m.v.
Mange tusinde forskere er aktive i denne kommunikation, men denne hvidbog påpeger behovet for en yderligere modernisering af samfundets infrastruktur, så det danske samfund kan blive bedre rustet til udfordringerne i en globaliseret verden. Grundlaget skal være en fri og åben adgang til videnskabelig information.
Globaliseringen og nye teknologier betyder nye former for konkurrence. Derfor indeholder hvidbogen også bud på, hvorledes det er muligt at øge danske forskeres synlighed, så de ikke udkonkurreres af mere synlige udenlandske forskere.
Hvidbogen bygger på en analyse af den aktuelle formidling.

Syddansk Universitetsforlag 2007. 56 s.

Scroll to Top