Historien om Sebber Bro. Det lokale og landspolitiske spil

Købstaden Nibe havde i 1870’erne mistet en stor del af sit opland, men med en bro over Sebbersund kunne byen genvinde et par sogne på Løgstørs bekostning. Trods flere kommunale udvalgs ihærdige indsats var det ikke lige til at få opført en bro. Da det endelig lykkedes, måtte der opkræves bropenge. Der blev bygget et hus til en ældre kone, der døgnet rundt kunne sælge billetter for 5 øre pr. person og 30 øre for et køretøj. Der var ikke særlig travlt undtagen til skiftedag og på markedsdage, hvor stort set alle på egnen skulle passere broen.
Der var store lokalpolitiske uenigheder, da der i 1933 skulle bygges en endnu større bro med tilhørende ændret vejføring. Da broen stod faldefærdig i 1960’erne, stoppede ønsker om tørlægning af Hjarbæk Bredning byggeriet. En nødbro måtte benyttes igennem mange år før den nuværende bro opførtes i 1983.

Fra Himmerland og Kjær Herred 2022, s. 2-30.

Scroll to Top