Have the Good Times for Transport History Ended?

Have the Good Times for Transport History Ended?

A Scientometrical Study of Danish Transport History

Hovedspørgsmålet til denne artikel er: Hvordan har forskningen i dansk transporthistorie udviklet sig over tid? Hvor stærk har forskningsaktiviteten været, og hvilke emner, teorier og metoder er brugt? En scientometrisk metode er anvendt som grundlag for denne undersøgelse. Dette er nyttigt for at forstå udviklingen af tendenser inden for specifikke studieområder og sporing af dynamikken i igangværende forskning. Artiklen vil bruge de udgivne bøger om transport, skrevet om Danmark, som kildemateriale.

Mobility in History, Volume 7, 2016, s. 157-168. 

Scroll to Top