Grav hvor du står

Grav hvor du står

Håndbog i at udforske et arbejde

Fra anmeldelse i Historie:

“Bogen kan anskues ud fra to synsvinkler: som håndbog i arbejdernes lokalhistorie og som forskningspolitisk programskrift.

Først må det betones, at bogen ganske givet har en betydelig mission. Som håndbog i lokalhistorie vil den sikkert blive flittigt benyttet. Der bliver givet 34 forskellige opskrifter på, hvordan en ikke-professionel forsker kan gå til værks, når han vil undersøge sit jobs historik. Forfatterne begynder ovenfra: I verden, I virksomheden, I fagforeningen osv., og arbejder sig bid for bid gennem virksomheden som arbejdsplads og som privatejet kapitalistisk foretagende. I lettilgængelige opslag gives der anvisninger på, hvordan man skal gå frem, og hvor man skal lede. Bogen er bygget op på den måde, at der efter hvert kapitel er lavet en >kasse«, hvor man fortæller om de hjælpemidler, der findes til at udforske arbejdet ud fra kapitlets synspunkt.” 

Sven Lindqvist, Peter Brock, Jørgen Burchardt, Gunni Busck, Lars Holmboe, Flemming O. Olsen, Forlaget SOC 1982, 238 s.

Scroll to Top