From invention to production

The case of prestressed concrete

Hvordan udvikler nye produktionsmetoder som følge af opfindelser sig til praktiske anvendelser?
Denne case beskriver innovationsprocessen for forspændt beton i Danmark 1939-52. Dette er opnået gennem nye materialer, nye produktionsmaskiner, ændrede beregningsmetoder, nye myndigheders godkendelsessystemer og nye organisatoriske rammer omkring planlægning. Viden blev spredt hovedsageligt fra Tyskland og Frankrig, og sekundært fra Belgien og Sverige. Dansk forskning spillede ingen større rolle.
Der var dog en livlig erfaringsudveksling blandt ingeniører. Dr. techn. Christen Ostenfeld spillede en særlig rolle; han stiftede bekendtskab med den franske udvikler af forspændt beton, Eugène Freyssinet. I 1941 fik Ostenfeld Freyssinet til at tegne en større bro. Den blev ikke realiseret, men det resulterede i at Freyssinets patenter kommer til Danmark. Ostenfelds konsulent- og ingeniørfirma (i dag kendt som COWI) voksede sideløbende med brugen af ​​forspændt beton, herunder opførelse af siloer rundt om i Europa.

Building Knowledge, Constructing Histories. Volume 1. Proceedings, Sixth International Congress on Construction History 2018 (6ICCH), Brussels, Belgium, 9-13 July 2018, edited by Ine Wouters, Stephanie Van de Voorde & Inge Bertels, p. 409-416. CRC Press, Taylor & Francis 2018.

Scroll to Top