Fra universitet til samfund

Fra universitet til samfund

Forskningsformidlingens infrastruktur

Hvordan får vi bedst spredt forskningen fra universiteterne og ud i det danske samfund? Det har bilagsbind til “Hvidbog om dansk forskningsformidling” en skarp analyse af.

Det er først i de seneste år, at spredning af viden for alvor er blevet et videnskabsfelt i sig selv. Knowledge management kaldes en del af denne videnskab eller videnledelse på dansk. Dette videnskabsfelt er i sin nyeste form opstået omkring udnyttelsen af den nye informationsteknologi.
Dets resultater er dog ikke begrænset til denne teknik alene, men kan ofte benyttes generelt over for videnpredning.
Meget af bogen handler om viden fastholdt og formidlet gennem bøger og tidsskrifter. Det kan give et noget skævt billede, for det, der har betydning er i den sidste ende, at der er mennesker, som har erhvervet og forstået en viden, som de kan handle ud fra. Derfor skal formidling gennem netværk som de bl.a. er organiseret i foreninger også tænkes ind i kommunikationen.

Syddansk Universitetsforlag 2007. 186 s. 

Scroll to Top