Fjernvarmens folkelige gennembrud

Fjernvarmens folkelige gennembrud

For Danmarks Tekniske Museum udførte jeg en brancheundersøgelse, hvor jeg i en længere periode rejste Danmark rundt for at besøge fjernvarmeværker. Ved hvert besøgt værk indsamledes viden om værkets historie, det fotograferedes og der blev taget interviews med centrale aktører.

Herved fik jeg et grundlæggende indblik i værkernes liv og historie, som suppleret med arkivstudier gav mulighed for at skrive om den danske fjernvarmes helt store år i efterkrigstiden, da mange nye fjernvarmeværker etableredes hvert år.

Fjernvarmen, nr. 11, 1997, s. 30-32, 1997.

Scroll to Top