Faldloddet – et måleinstrument for vejes bæreevne

Faldloddet – et måleinstrument for vejes bæreevne

Effektive måleinstrumenter er nødvendige ved al produktion. I vejsektoren er de grundlaget for at udvikle og vedligeholde veje mest økonomisk.
Dette er en teknologihistorie omkring en af sektorens vigtige instrumenter, faldloddet, som var blandt de genstande, som Danmarks Tekniske Museum overtog, da Danmarks Vej- og Bromuseum blev nedlagt i 2012. Artiklen fortæller samtidig om et enestående godt samarbejde mellem dansk og international forskning, offentlige myndigheder og det private erhvervsliv, som har bragt små eksportsucceser på området.

tekniskMuseum.dk Årbog 2012, s. 48-65, 2013. 

Scroll to Top