Fabrikken som klassesystem

Fabrikken som klassesystem

Overvejelser ved dokumentation af arbejdslivet

For at forskningen skal kunne få et dækkende billede af en virksomhed, kræver det en analyse af dens organisationsstruktur, arbejdsfunktioner, bygninger samt kategorier af arbejdere.

Artiklen nævner forskellige metoder til at bedømme en virksomhed. En af metoderne er indsamling af erindringer, som det på den tid blev udført i Projekt Arbejdererindringer. Flere eksempler findes fra indsamlingen af erindringer hos Langes Tobaksfabrik, Slagelse.

Nord Nytt, nr. 3, 1979, s. 49-58.

Scroll to Top