Et kobberværk i Grønland

Et kobberværk i Grønland

Pionérvirksomhed i ødemarken 1904-15

Underjordiske minegange med en samlet længde på næsten ½ km i flere niveauer ned til  100 m’s dybde, og 75 mand beskæftiget med brydningen samt udsmeltningen af kobber var rammerne for en dansk industriel pionérvirksomhed fra 1904-15, der udfoldede sig i en for Grønland – og tiden – usædvanlig målestok.

Iinitiativtageren var ingeniør Nyeboe, som indførte moderne minedrift til Grønland og demonstrerede, at de ellers så vanskelige naturforhold kunne tæmmes med moderne teknologi.

Karsten Secher og Jørgen Burchardt, Fabrik og Bolig nr. 2, 2001, s. 3-34.

Scroll to Top