En rullende revolution – ballondækkets historie

En rullende revolution – ballondækkets historie

Traditionen tro er der fokus på den private bil, når vejtransportens historie skrives. Motorens kraft, dens hastighed og dens layout er beskrevet. De førnævnte egenskaber er i søgelyset, når køretøjerne udstilles.
Når temaet i de første par årtier af det 20. århundrede var motorkøretøjer, er det en meget naturlig konsekvens. Der er dog andre faktorer, der bør diskuteres, når vejtransportens historie fra begyndelsen af 1920’erne til i dag fortælles og forklares. I denne historie skulle det pneumatiske dæk spille en vigtig rolle som en af de vigtigste enkeltkomponenter for udviklingen af transport.

tekniskMusum.dk Årbog 2008, 2009, s. 18-25.

Scroll to Top