En arbejdsplads – mange kulturer

En arbejdsplads – mange kulturer

Livet på og omkring Flyvestation Vandel

Vejle Amts Årbog 2002, s. 50-68.

Flyvestation Vandel skulle nedlægges. Det er en drastisk begivenhed for en egn, som har haft flyveplads siden tyskerne besatte området under 2. verdenskrig. Men ser man nærmere til, er der gennem årene også sket store forandringer internt på flyvepladsen. Nogle forandringer er miniudgaver af den generelle udvikling af det danske militær, mens andre kan forklares ud fra både lokale og geopolitiske forhold. Der har været perioder med nærmest stilstand, hvor der kun skete få ændringer. Disse perioder blev afløst af hektiske perioder med nybygninger, anskaffelse af nyt materiel og ankomst af nye medarbejdere efter et forsvarsforlig, hvor statens store pengekasse lejlighedsvis var åben til gavn for flyvestationen. Omvendt har der også været perioder præget af forlig, hvor pengekassen var lukket mere i. I denne artikel vil kulturhistorikeren førgen Burchhardt give et kort overblik over udviklingens faser og de mange forskellige kulturer, der har eksisteret på og omkring flyvestationen. Man kan ikke forestille sig ret mange arbejdspladser eller virksomheder, som har fungeret sål sammensat og med så mange forskelligartede relationer.

Scroll to Top