Den danske tovværksindustri

Den danske tovværksindustri

Rapport om undersøgelse

Min undersøgelse af L.P. Weidemanns Bindegarns- og Tovværksfabrik gav en indsigt i branchen, som gjorde det naturligt at kortlægge hele den danske industri for tovværk.

Danmarks Tekniske Museum gik ind i undersøgelsen, og denne rapport fortæller om feltarbejdet på de eksisterende virksomheder og arkivstudier for disse og de nedlagte.

Desværre var arkivet fra den vigtige Esbjerg Tovværksfabrik ikke tilgængelig, hvorfor det ikke blev muligt at skrive branchens historie.

Langelands Museum 1996. 38 s.

Scroll to Top