Danske veje på Guldkysten

Danske veje på Guldkysten

Da danskerne kom til Guldkysten, fandtes ingen veje i regionen, kun stier. Mange af de første kort over Guldkysten havde ikke indtegnet veje – de fandtes ganske enkelt ikke. Derimod blev floder angivet, da de i en vis udstrækning kunne benyttes til transport. De var dog uregulerede og havde mange vandfald. Transporten foregik til fods på små smalle stier.

Vejhistorie. Tidsskrift fra Dansk Vejhistorisk Selskab nr. 25, 2014, s. 12-23. 

Scroll to Top