Danske veje i Ghana

Danske veje i Ghana

I forrige nummer af Vejhistorie fortalte jeg om Guldkystens manglende veje i de år, hvor Danmark havde handelsstationer på stedet. Denne artikel fortæller om nutidens forhold i Ghana, som landet kom til at hedde efter løsrivelsen fra England i 1957. Herved fortæller artiklen også om de vilkår, som danske ingeniørfirmaer, diplomater og NGO’ere arbejder under.

Vejhistorie. Tidsskrift fra Dansk Vejhistorisk Selskab nr. 26, 2015, s. 3-17.

Scroll to Top